logoMARK-MEDICO - Regionální onkologické centrum Trutnov

 • Robotické vyšetření znamének

  Zabýváme se odborným vyšetřováním,
  prevencí a léčbou znamének.

  OBJEDNÁVKY: +420 499 859 741
 • Mamologická poradna

  Komplexní vyšetřování prsů.

  OBJEDNÁVKY: +420 499 859 741
 • Onkologická ambulance

  Prevence a léčba onkologických onemocnění

  OBJEDNÁVKY: +420 499 859 741
 • Infuzní terapie

  Aplikace vysokodávkového vitamínu C

  OBJEDNÁVKY: +420 499 859 741
48 000

lidí ročně zemře na
následky melanomu
160 000

nových případů
stále přibývá
91,5%

lidí žije po zákroku
život bez omezení
7.

nejčastější nádorové
onemocnění v ČR

Jsme regionální onkologické centrum

Naše ambulance radiační a klinické onkologie zajišťuje diagnostiku, léčbu, dispenzarizaci onkologických nemocných, konziliární činnost, edukaci, pravidelné kontroly a léčbu bolesti onkologických pacientů.

fotofinder1Naše služby

 • Komplexní mamologické vyšetření (vyšetření prsů)
 • Odebírání core-cut biopsií a ev. následná léčba nádorů prsu
 • Možnost komplexního vyšetření pacientů bez nutnosti hospitalizace
 • Genetika - vyšetření chromozomálních aberací pro rizikové pacienty a rodinné příslušníky, vyšetření mutací v genech BRCA 1,2 pro dědičné nádorové onemocnění prsu a vaječníků
 • Dermatoskopie mateřských znamének, digitální dermatoskop DB-MIPS
 • Odebírání cytologií
 • Konzultace elektronickou poštou bezplatně, konsiliární činnost
 • Prevence, edukace
 • Konzultace a indikace k radioterapii nezhoubných onemocnění (pohybové ústrojí, NS, kožní),ve spolupráci s RTO Trutnov
 • Dispenzarizace onkologických pacientů, paliativní péče, léčba bolesti
 • Chemoterapie, hormonoterapie
melanom

Pozor na melanom!

Melanom je zhoubný nádor z melanocytů – buněk tvořících pigment kůže, způsobuje však až 75% všech úmrtí spojených s rakovinou kůže. Jedná se zároveň o tumor s nejrychleji narůstající incidencí na světě. Nejvíce postihuje muže bělochy. Průměrný věk pacienta s melanomem při stanovení první diagnózy je 56 let, přesto našemu nejmladšímu pacientovi je 12 let. Počet onemocnění maligním melanomem se každých 10 let zvýší na dvojnásobek. V ČR připadá na 100 000 obyvatel 12-14 nově hlášených melanomů.

DIGITÁLNÍ DERMATOSKOP DB-MIPS

INFO - Digitální dermatoskop

DIGITÁLNÍ DERMATOSKOP DB-MIPS

Integrovaný Standardizovaný analyzátor pro kožní léze. Melanom je smrtelně nebezpečný zhoubný nádor kůže, jeden typů rakoviny kůže, který se vyskytuje v některých zemích v 12- 15 případech na 100 000 obyvatel.

Pro snížení počtu smrtelných případů, zaviněných melanomy je nutná časná detekce těchto nádorů a jejich včasné léčení.

Dynex přináší do České republiky ojedinělý výrobek pro záchyt rakoviny kůže- melanomu. Po dvacet let probíhající výzkum organizovaný italskými odborníky vyústil v systém DB- Mips, což je digitální epi-dermatoskop s unikátním softwarem. Tento dermatoskop prostřednictvím softwaru umožňuje dermatologům objektivní analýzu kožních lézí, mapování celého kožního povrchu s jeho objektivní analýzou a to vše v reálném čase. Zjednodušuje průběžný monitoring a konzultace mezi odborníky. Jeho hlavními výhodami jsou objektivizace vyšetření, vysoká citlivost, ale hlavně screening v reálném čase. Automatizované objektivní měření: podpora pro včasnou diagnózu melanomu Počítačem podporovaná diagnóza představuje důležitou součást nových výzkumů a je nesmírně užitečná pro zvýšení diagnostické přesnosti. Jestliže je potřeba vyšetřit pacienta se 30 nebo 40 pigmentovými skvrnami, je nezbytné, aby diagnostický nástroj měl odpovídající technologie, které umožní expertovi dostat číselné návrhy týkající se všech měření okamžitě. To znamená, že v dnešní době není nasnadě pracovat s nástrojem, který začne jednotlivě zpracovávat měření až po uložení údajů o každé léze.

Analýza musí probíhat "živě" a okamžitě: přístroj musí vizualizovat měření a případné automatické diagnostiky přímo promítnout do živého obrazu. Specialista se pak může rozhodnout použít nástroj pro další kroky: ukládat, tisknout a objektivně porovnat všechna měření. Nezbytnou součástí digitálního přístroje je jeho vědecké kvalifikace a validace. Tento nástroj by měl být k nalezení ve vědeckých publikacích, které obsahují jeho přesný název, stejně jako popis dosažených výsledků a jejich diagnostickou přesnost. Tento nástroj musí být ověřen různých odborníků, aby bylo možné jeho výsledky považovat za přesné. Dnes je jediným systémem na světě, který je schopen provést "živé" automatické měření pomocí multicentrická skupin, které byly vědecky potvrzeny, je DB-Mips (Burroni a Dell'Eva). Ověření výsledků bylo zveřejněno v několika vědeckých publikacích s velmi vynikajícími referencemi ze strany různých skupin výzkumných pracovníků.